<- Tillbaka

ÖREBRO LÄN
Grimstens Häradsallmänning
Prod. skogsmark 4416 ha

Ordförande
Lars-Göran Larsson
Härja, 694 95 Vretstorp
tel. 0582-660264
lars-goran.larsson@t.lrf.se

Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Sören Pettersson
N. Höga, 694 93 Östansjö
tel. 0582-70008, 070-346 05 82

Skogvaktare
Åke Algotson 
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108080, 070-2302144

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

Övriga styrelseledamöter
Göran Moberg
Systeräng, 694 95 Vretstorp
tel. 0582-720 24,
070-634 39 36

Karl-Gunnar Agartsson
Ahlavi,Norrgården 403, 694 93 Östansjö
tel. 0585-270 69,
070-593 68 67

Klas Wetter
Bärsta Gård, 716 91 Fjugesta
tel. 0585-27061