<- Tillbaka

ÖREBRO LÄN
Askers Häradsallmänning
Prod. skogsmark 762 ha

Ordförande
Per-Erik Karlsson
Hjälmarsholm, 715 92 St Mellösa
tel. 019-446269


Skogsförvaltare
Erik Petré
Fabriksgatan 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

v. Ordförande
Ove Erlandsson
Höre 324, 715 94 Odensbacken
tel. 019-452014


Skogvaktare
Åke Algotson
Fabriksg. 54D, 702 23 Örebro
tel. 019-108080, 070-230 21 44

Kassaförvaltare
Erik Petré
Fabriksg. 54 D, 702 23 Örebro
tel. 019-108081, 070-5244333
erik.petre@haradskog.se

Övriga styrelseledamöter

Carl-Fredrik Leijonhufvud Göksholm, 715 92 Stora Mellösa

Magnus Holm 
Tybble 652, 715 94 Odensbacken

Jan Andersson
Boda 319, 715 93 Odensbacken